Επικοινωνία

PLAZA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

2ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 30020 ΑΝΤΙΡΡΙΟ

Τηλ : 26340-32500

FAX :

Email : ktokas@everest.gr