Επικοινωνία

PLAZA Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΔΡΑ: Χ.Θ 27 ,22 ΧΛΜ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΤΚ 300 14 - ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ

Τηλ : 23510 69421

FAX : 26310 38393

Email : morfanidis@vivartia.com